Առաքում | Ավտոպահեստամասեր Հայաստանում - ինտերնետ խանութ GUTAP.AM

15000 դրամից ավելի պատվերի ժամանակ, որի ընդհանուր ծավալը չի գերազանցում 50 կգ, իսկ չափերը` 2 մ, Երևանի տարածքում առաքումն անվճար է:
Բոլոր մնացած դեպքերում առաքումը վճարովի է, որի մեծությունը նախապես համաձայնեցվում է գնորդի հետ:
Ապրանքների առաքումը դեպի ՀՀ մարզեր ենթակա է նախորոք վճարման: Վճարումը հնարավոր է ընկերության բանկային հաշվեհամարին առաքման գումարի փոխանցմամբ: Բացառություն են կազմում ՀՀ մարզերի այն գնորդները, որոնք կայքի Ինտերնետ խանութից կատարել են երկու և ավելի գնումներ:

Առաքումն իրականացվում է Գնորդի կողմից նշված հասցե
Առաքումը փոխանցվում է.
1. ֆիզիկական անձանց համար - միայն առաքման կտրոնում նշված անձին կամ նրա կողմից վստահված յուրաքանյուր մեկին:
2. իրավաբանական անձանձ համար - առաքման կտրոնում նշված կոնտակտային անձին, կամ ստացողի այլ ներկայացուցչին (քարտուղար, ադմինիստրատոր, մենեջեր և այլն), որը պատրաստ է լրացնելու առաքումը հաստատող կտրոնը:

30 և ավելի կգ. ունեցող ապրանքների բեռնաթափումը ապահովում է Գնորդը` առաքիչի օգնությամբ: Գնորդը կարող է հրաժարվել ապրանքից և չընդունել պատվերը, միայն այն դեպքում, երբ այն վնասված է կամ չի համապատասխանում պատվերում առկա նկարագրությանը:

Պատվերը համարվում է առաքված, երբ Գնորդը լրացնում և ստորագրում է առաքման կտրոնը (ֆիզ. անձանց համար) կամ կնքում է այն (իրավաբանական անձանց համար): Եթե գնորդը հրաժարվում է իրականացնել վերը նշված գործողությունները, առաքումը չի հանձնվում: