Օգտվելու պայմաններ | Ավտոպահեստամասեր Հայաստանում - ինտերնետ խանութ GUTAP.AM

Օգտվելու պայմաններ

Սույն տեքստը Համաձայնագիր է հանդիսանում մի կողմից Գուտապ ընկերության (այսուհետ Ինտերնետ խանութ) և վերջինիս մատուցած ծառայություններից օգտվողի (այսուհետ Գնորդ) միջև և մատնանշում է www.gutap.am կայքի Ինտերնետ խանութից (այսուհետ կայք) ապրանքների ձեռքբերման կարգն ու պայմանները:

1. Հիմնական դրույթներ
1.1. Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Գնորդի կողմից պատվերի ձևակերպման պահից: 
1.2. Ինտերնետ խանութի կայքւմ տեղադրված ինֆորմացիան պարունակում է ապրանքների գնման առաջարկի պայմանները և իրենից ներկայացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հանրային օֆերտա: 
1.3. Պատվերի ձևակերման ժամանակ Գնորդը համաձայնվում է սույն Համաձայնագրով սահմանված պայմանների հետ: 
1.4. Ինտերնետ խանութում գնումներ կարող է կատարել ՀՀ տարածքում պատվերը ստանալու և դրա համար վճարելու ունակ ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ: 
1.5. Պատվերի համար վճարումը կատարվում է կանխիկ Ինտերնետ խանութի գրասենյակում կամ պատվերի առաքման ժամանակ, ինչպես նաև անկանխիկ` Ինտերնետ խանութի բանկային հաշվեհամարին գումարի փոխանցմամբ: 

2. Ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունները
2.1. Ապրանքները ներկայացված են համապատասխան ցանկերով նկարների, նմուշների կամ նկարագրության միջոցով, որոնք հանդիսանում են Ինտերնետ խանութի սեփականությունը: 
2.2. Ներկայացված նկարագրերն ունեն մեկ և ավելի տեսակի ոոշակի արտիկուլներով ապրանքներ և տեքստային տեղեկություններ (արտիկուլ, չափ, միավոր ապրանքի գին): 

3. Ապրանքների ձեռքբերման կարգը
3.1. Պատվերներն ընդունվում են Ինտերնետ կայքի միջոցով կամ հեռախոսով(+374) 10 209-509. 
3.2. Կայքում գրանցված գնորդը /առանձին դեպքերում նաև առանց գրանցման/ իրավունք ունի պատվեր ձևակերպել ցանկացած ապրանքի համար, որը ներկայացված է Ինտերնետ խանութում և առկա է պահեստում: Այն ապրանքների գնման դեպքում, որոնց առաքման ժամկետը հինգ և ավելի օր է կազմում, Գնորդը համաձայնվում է վճարել կանխավճար, որի մեծությունը համաձայնեցվում է Գնորդի հետ:
3.3. Յուրաքանչյուր ապրանք կարող է պատվերի մեջ գրանցվել ցանկացած քանակությամբ: 
3.4. 15000 դրամից պակաս պատվերի դեպքում, որի ընդհանուր ծավալը չի գերազանցում 50 կգ, իսկ չափերը` 2 մ, Երևանի տարածքում առաքման արժեքը կազմում է 1000 դրամ:
3.4. 15000 դրամից ավելի պատվերի դեպքում, որի ընդհանուր ծավալը չի գերազանցում 50 կգ, իսկ չափերը` 2 մ, Երևանի տարածքում առաքումն անվճար է:
3.5. 15000 դրամից ավելի պատվերի դեպքում, որի ընդհանուր ծավալը գերազանցում է 50 կգ կամ չափերնըը` 2 մ, Երևանի տարածքում առաքումը պայմանագրային է` կախված պատվերից:
3.6. Ապրանքի բացակայության կամ նշված ժամկետների ուշացման ժամանակ Ինտերնետ խանութը պարտավոր է տեղյակ պահել Գնորդին (հեռախոսով կամ էլ փոստով): 
3.7. Ապրանքի բացակայության դեպքում Գնորդն իրավունք ունի փոխել այն նմանատիպ այլ փոխարինելի ապրանքով, կամ հրաժարվել այդ ապրանքից, կամ չեղյալ անել պատվերը:
3.8. Գնորդը իրավունք ունի հրաժարվել կատարված պատվերից միայն մինչև պատվերի հաստատման կամ առաքման պահը` տեղյակ պահելով Ինտերնետ խանութին հեռախոսով կամ էլ.փոստով: Տվյալ դեպքում, եթե Գնորդի կողմից կատարվել է կանխավճար, ապա այն հետ չի վերադարձվում նրան:
3.9 Գնորդի կողմից վճարված կանխավճարը հետ է վերադարձվում Գնորդին միայն այն դեպքում, եթե առաքված ապրանքը չի համապատասխանում Պատվերում առկա նկարագրությանը կամ եթե պատվերի նկարագրությունը սխալ է կազմվել Ինտերնետ խանութի մեղքով: